Automatická kresba

       Principem automatické kresby je napojení na jemnohmotný svět. Jde o sdělení člověku formou energetické kresby, jak se cítí,  co mu chybí, zdali je nemocen.

      Můžeme nakreslit svou auru, jemnohmotná těla, čakry, ...vlastně všechno co se týká nás nebo toho, komu kresbu kreslíme. Jsme schopni odhalit přivtělené entity, narušení aury,  diagnostikovat nemocné nebo oslabené orgány,....  Vlastně vše co by člověk chtěl o sobě vědět.

     Já sama pomocí automatické kresby provádím diagnostiku těla, aury či stav čaker a jejich následnou harmonizaci.

     Provádím čištění problémů karmických a energetických, které lze pomocí kresby čistit. Problémy zasahující do srdeční čakry, karmické problémy zasahující srdeční čakru či problémy sebepodceňování nelze pomocí kresby odstranit, jelikož je zde nutné pochopení příčiny a jejich zpracování.

      Pomocí kresby odvádím také přivtělené entity a následně vytvořím trvalou ochranu proti dalšímu přivtělování.

     Místnosti, které čistím pomocí kresby, jsou energeticky čisté, otvírám v nich Reiki kanály pro přívod čisté energie. Lze vytvořit kanály pro odvod negativních energií. Ochrana místností proti výskytu negativních entit a pod.

     Automatické kresby je schopen každý člověk. Pomocí symboliky automatické kresby lze vyjádřit sdělení beze slov. Jedná se vlastně o energetický záznam na papír. Každý člověk má jinou formu energetické kresby, a aby jí také porozuměl, chce to cvik a použití intuice.

     Nejde o to, zdali člověk umí kreslit či nikoliv, ale podstatou je dostatečné uvolnění, oproštění od všech myšlenek a naladění se na duchovní průvodce nebo Vyšší Já.

     Je možno použít i automatické písmo, pomocí něhož  lze osvětlit některé naše problémy či otázky, které nás tíží.

     Tzv. harmonizační či intuitivní energetické obrázky působí na emocionální i fyzické úrovni. Působí na psychosomatické problémy. Mohou u člověka spustit samoléčivý proces, pokud je obrázek vykreslen ke konkrétnímu zdravotnímu problému. Člověk může vnímat energii, která z obrázků vyzařuje i pouhým přiložením ruky na obrázek. Lidé s otevřeným vnitřním zrakem tuto energii mohou vidět.

     Automatická kresba je forma meditace a relaxace. Stačí se zaměřit na to, co chcete posílit, vyčistit, vyléčit...  Uvolníte se, napojíte a můžete začít kreslit.

 

     A co je k tomu potřeba? Klid, uvolnění se, oproštění se od všech 

nežádoucích myšlenek, relaxační hudba, papír, tužku, pastelky

 , či jiné psací potřeby.  Záleží na každém jedinci, co si zvolí. K diagnostické kresbě jsou dobré fixy nebo obyčejná tužka.

Náplň mého kurzu:

- vysvětlení techniky kresby

- napojení na Vyšší Já či duchovní průvodce

- v případě vyskytnutí problému při napojování odstranění tohoto    

energetického bloku

- diagnostika energetických problémů a jejich čištění

-karma a její čištění pomocí kresby

- určení stavu čaker a jejich harmonizace

- testování pomocí automatické kresby

- čištění bytů či místností od negativních energií

- odvádění přivtělených entit

- energetická ochrana aury proti pronikání entit

- významy barev v kresbě

    

Kurzy jsou pořádány i pro jednu osobu.

Termíny kurzu nevypisuji, stačí zavolat a domluvit se. 

Oslabená místa             

Oslabená místana těle

vzorec chování čištění vzorce chování harmonizace enrgie Duše v auře