LSVJ - Léčení skrze Vyšší Já

       Být člověkem znamená, být věřícím. Být věřícím znamená, nebýt lhostejný. Nebýt lhostejný znamená, všímat si. Všímat si znamená, posvětit bytí.   

             Robert Fulghum

 

      Jde o metodu spirituálního léčení prostřednictvím Vyššího Já za pomoci kyvadla a tabulek.

       Klient stanoví problém, který ho trápí a na kterém by rád pracoval. Při terapii dochází k postupnému odkrývání  příčiny.

       LSVJ umožňuje hledání příčin problémů a nemocí, negativních programů vedoucích až do minulých životů či táhnoucí se skrz celé generace.  Pomocí této metody můžeme odbourávat energetické blokády, odvádět přivtělené entity, čistit auru, čakry, tělo, mysl a mnoho dalšího.

        Daný problém mohou způsobovat  přísahy a sliby, prokletí, zablokované čakry, smlouvy, genetická a karmická přesvědčení, programy sebetrestání, traumatické zážitky a mnoho dalších energetických programů chování.   Terapeut postupně jednotlivé programy čistí, přeprogramovává na pozitivní. Tímto postupným odkrýváním problému klient přichází na to, proč k němu došlo.

       Aktivní spolupráce klienta je při tomto léčení naprosto nezbytná. Je nutná vědomá ochota přijmout změnu. Změnit své návyky, přístup, odstranit negativní myšlení, jednání a hlavně si uvědomit, že každý jednotlivec je sám zodpovědný za svůj život a za to, co se mu v něm děje. Vymlouvat se na okolnosti, které se v životě dějí a pouze si stěžovat nebo se trápit, nic nepodniknout,  je jako strkat hlavu do písku. Je nutné si uvědomit: jak v životě zaseji, tak sklidím.  Na co myslím, to posiluji. 

      Nezmění-li následně klient svůj způsob života, myšlení a jednání, potom znovu utváří prostor ke vzniku či návratu negativních  energií, které již jednou byly vyčištěny - a nemoc se vrátí! 

 

Možnosti LSVJ např.:

- zjištění léčebných technik a přístupů

- zjištění příčin blokací léčby

- vyčištění čaker

- vyčištění aury- jemnohmotných těl

- určení blokujících přísah a postojů

- práce s inkarnační tabulkou

- určení chybějících vitamínů a minerálů

- určení nemocných orgánů 

- odvedení diskarnátů (parazitujících přivtělených duší) ke světlu

- odvedení larev, elementálů, negativních bytostí

- určení příčiny negativních psychozón

- odstranění negativních programů

- atd. 

     Vše, co se děje v našem životě, není náhoda. Jsou to lekce života, které jsou nám uštědřovány. A způsob jakým se k nim postavíme, rozhodne, zda se budou opakovat nebo jich není již zapotřebí.

      Na problém nenahlížejme  tak, že se ptáme: "Proč se mi to děje?" Ptejme se: "Co mi daná situace má přinést, na čem mám zapracovat?" A v tom může LSVJ  velmi pomoci. Pochopíme-li důvod, máme řešení. Pak není důvod ke stresu a strachu z dané situace, strachu z nemoci. A to přináší pocit klidu.

      Vyšší Já může rovněž pomoci při rozhodování problémů. Zda je dané rozhodnutí přínosem či nikoliv. Z kolika procent je výhodné.  Práce s Vyšším Já otevírá cestu k dalším možnostem v životě.

     

Obsah kurzu LSVJ 1:                                    

- vyčištění, nabití a naprogramování kyvadla  

- napojení na Vyšší Já - v případě vyskytnutí problému při napojování

  odstranění energetického bloku

- příprava na práci s kyvadlem

- práce a komunikace s VJ skrze kyvadlo

- práce s tabulkou pro diagnostiku

- základní úkony jako je např. - vyrovnávání čaker

                                            - rovnání energetických těl

                                            - harmonizace  energetického systému

- čištění domů a různých jiných prostor od veškerých negativních  

  energií a geopatogenní zóny                        

- otevírání reiki bran

- čištění aury

- čištění těla

- odvádění přivtělené duše, diskarnátů, larev, elementálů,...

- tatvy

- druhy duší a pod...

Součástí kurzu jsou skripta a tabulky.

 

Obsah kurzu LSVJ 2:

     S pomocí kyvadla se účastník kurzu učí vyhledávat v tabulkách programy, které způsobují problémy a potíže jeho či jiné osoby. Po vyhledání negativních programů a energií se je naučí čistit, a pokud je třeba, tak i odstranit.

- práce s tabulkami (25 základních a 7 doplňkových) pro léčení problémů

- čištění negativních programů v podvědomí na různých úrovních a životech

- čištění karmy

- zjišťování informací o minulých životech a jejich vyčištění 

- rušení karmických slibů postojů z minulostí

- rušení kletby a další...

 Součástí kurzu jsou skripta, tabulky.

Kurzy jsou pořádány i pro jednu osobu.

Termíny kurzu nevypisuji, stačí zavolat a domluvit se.