Citáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síla pravdy vyzbrojená světlem

poznání je nepřemožitelná.

                    Komenský Jan Amos

 

 

 

Vydej se napospas svému nejhlubšímu

strachu, po tom nemá strach žádnou

moc a ten strach ze svobody se

scvrkne a zmizí. Budeš volný.

                           Jim Morrison

 

 

 

Moudrost je poznání věčných

pravd, upotřebitelných v životě.

 

                     Cicero Marcus Tullius

 

 

 

LÁSKA

Ten dar, který nám byl dán,

po kterém všichni touží,

ta mocná čarodějka citů,

naše srdce někdy souží...


Ten kdo pochopí ji správně,

poradí si s ní hravě…

Otevřít srdce dokořán,

aby mohl vstoupit ten náš Pán…


Bůh, který se na nás usmívá

a který nás tak často prosívá:

„Otevři se lásce můj synu,

a odhoď tu marnou dřinu…


Přijímat lásku skrz druhého člověka,

Věř, v tom Tě moc dobrého nečeká…

Pak žiješ v závislosti, roli žebráka…

A to přece nikoho neláká…

 
Lásku máš pouze a jenom sám v sobě,

proto nemůže dát jiný ji Tobě…

Lásku můžeš dát sobě pouze ty sám,

PROTOŽE I TY JSI PŘECE TEN JEDINÝ PÁN…“

 

                                            Iva- Aurelius

 

 

 

JSEM

Co bylo… není. Co bude… není.

Je pouze tady a teď.

Tak proč si nevychutnat tuto chvíli

v lásce, souznění a harmonii?


Když nejsem tady, tak kde jsem, tam?

No přece tady, jen to nepoznám…

Nikdy jsem nebyl jinde, pouze tady,

jen zbloudil jsem přes životní vnady.


Proto zřeknout se jich jednou pro vždy a nadobro,

abych byl sám sebou, to mne napadlo…

Tak jsem to udělal a co se stalo?

Stal jsem se sám sebou, a to mne vzalo.


Abych řek pravdu, je to pocit nádherný,

být sám sebou a nebýt konkrétní.

Co bylo, je a není…

Být vším, to člověka změní…


A proto, vážení přátelé, 

i když to zní nesměle,

jsem hrdý, že tu jsem.

JSEM VŠÍM I ČLOVĚKEM...

                                        Iva- Aurelius

 

 

 

Nevidíme věci takové, jaké jsou,

vidíme je takové, jací jsme my.

                                     Eckhart Tolle

 

 

 

Věřit, že potřebuješ to, co nemáš,

je definice šílenství.

                              Katye Byron

 

 

 

Jestli chceš být jako já, věda,

že jsme všichni jedním, pomůžu ti.

Chceš-li být jiný než já, počkám,

až si to rozmyslíš. A ty si to rozmyslíš.

                                             Ježíš

 

 

 

 

 

 

Ani po dlouhé době Slunce nikdy

neřekne Zemi: "Dlužíš mi".

                                    Š. M. Háfiz

 

 

 

Ctnosti, dle kterých bychom měli žít.

První z nich je úcta k životu jako 

celku, což znamená respekt.

Druhou je upřímnost, což není

nic jiného než čestnost.

 

Třetí je jemnost, která se projevuje

v našem životě jako laskavost.

Čtvrtá je schopnost podporovat,

což se projevuje jako služba ostatním.

                                          Lao-ć

 

 

 

Jedna z věcí, když se odpoutáš  od svého Ega je,

že se posuneš  od pocitu nárokování si k pocitu pokory.

Uvědomíš si, že nemáš nárok na nic. To je řeč Ega.

 

Základní pravou je, že musíš být tím, z čeho pocházíš.

Jestli pocházíš z Božství, musíš být božský. Jestliže 

zvedneš své ruce a řekneš:  "Toto jsou ruce boží", tak

co pak Bůh svýma rukama dělá? 

 

Bůh pouze dává. To je vše, co umí. A tak se naše

myšlení z "co vše mohu získat" mění v "jak mohu nabízet,

jak mohu sloužit".

 

Pokud tvoje pozornost není soustředěna na tvé Ego,

ale na dávání, vesmír na to zareaguje dáváním zpět.

Vesmír se zeptá:"Jak ti mohu posloužit"? Ale sám musíš

napřed někde sloužit. Pak bude tvůj přechod dokončen,

až přejdeš do místa, kde není tvé Ego. A jak se dostáváme

do smysluplné fáze života, neznamená  to, že nemáme

smysluplné ambice. Toužíme po jiných věcech.

 

A nyní se naše touha transformovala ve smysl a musíme

se naučit být pozorovatelem a ustoupit do pozadí. Začneme

žít a věřit tomu, kam nás Zdroj vede. Přestaneme lpět na

výsledku a tento odstup způsobí, že nikdy více nebojujeme.

Dovolíme, aby k nám věci přicházely a už nebudeme osobou,

která koná. Dovolíme jim, aby se samy projevily. Boj je pryč.

 

Pokud chcete ve svém životě vidět otevřené dveře,

odpoutejte se od toho, co vám říká vaše Ego a žijte z božského

místa zvaného Duch a z toho, co Lao-ć nazýval cnost.

                                                                        W.W. Dyer

 

 

 

Je potřeba se dostat do místa,

kde se nesoustředíš jen sám na sebe.

O věcech, které chceš sám pro sebe,

začneš říkat: "Jak by je mohli mít jiní

místo mně?" To je realizace Boha.

                                   W.W. Dyer

 

 

 

Pokud chceš rozumět tomu, co

tím Bůh získává a jak se tu vzal,

jdi na jaře ven a pozoruj květy

na ovocných stromech. Květy mizí,

jak roste ovoce.Podobně mizí i menší já,

jak v tobě roste to božské.

                              Vivekananda

 

 

 

Skutečná ušlechtilost není o tom

být lepší než kdokoliv jiný. Jde o to

být lepší, než jsi sám.

                         W.W. Dyer

 

 

 

Pokud ti někdo něco daruje a ty

ten dar nepřijmeš, komu ten dar patří?

Odpověď: Když tě někdo obdaří názorem

nehledě na to, o co jde, pokud to

nepřijmeš, pak ti to nepatří. Proč by nás 

tedy mělo znepokojovat něco, co patří

někomu jinému? Je to jeho, není to tvoje.

                                             Budha

 

 

 

Stát se nezávislými na dobrém mínění druhých,

patří mezi největší vlastnosti lidí, kteří dosáhli

úrovní vyššího vědomí nebo smysluplného života.

                                  Abraham Maslow

 

 

 

Nižší Já nebo-li Ego,

 je to v nás, co nestvořil Bůh.

                            Dr. Stone

 

 

 

Osvícení nespočívá pouze v tom, že

vidíme světelné bytosti a máme vidiny,

ale v tom, že vznášíme světlo do temnoty.

To je mnohem obtížnější, a proto se to na 

rozdíl od toho prvního netěší příliš velké oblibě.

                          Carl Gustav Jung

 

 

 

Každé dítě přichází se svým vzkazem,

 že Bůh ještě není člověkem znechucen.

                               Rabíndranátha Thákur

 

 

 

Když žijeme v nedostatku, ukazuje to pouze

na to, že se v myšlenkách zabýváme hlavně

nedostatkem. To, co nazýváme osudem, vzniká

nejdříve v našem nitru, v našich myšlenkových

obrazech a vzorcích chování. Bez toho, že

bychom to věděli, řídíme si podle toho svůj

život a stále hledáme události, které by nám

navenek potvrdily naše vnitřní obrazy.

                                Pierre Franckh

 

 

 

Jednejte s mužem a ženou tak otevřeně,

abyste dosáhli té nejvyšší možné upřímnosti,

a zničte tak jakoukoliv možnost, že by vás

někdo bral na lehkou váhu. To je ta největší

pocta, jakou můžete někomu vzdát.

                              Ralph Waldo Emerson

 

 

 

Nikdy nevěř věcem nebo je neodmítej jenom proto,

že jim věřil nebo je zavrhl jiný člověk anebo proto,

že je zavrhl či v ně věřil určitý druh lidí. Tvůj vlastní

rozum je jediné orákulum, které ti nebe dalo...

                                       Thomas Jefferson

 

 

 

Taková už je neodolatelná podstata pravdy,

že vše, co žádá, a vše, co chce, je svoboda projevu.

                                        Thomas Paine

 

 

 

Kdyby děti vyrostly a dosáhly svých vloh,

s nimiž se narodily, byli by na světě sami géniové.

                                           J.W. Goethe

 

 

 

Vše, co Bůh od tebe chce, je,

abys vyšel ze sebe... a dovolil Bohu,

aby byl Bůh v tobě.

                   Mistr Eckhart  

 

 

 

Vzpomínky na minulost a očekávání

budoucnosti existují pouze nyní, a proto,

pokud chceme zkusit žít cele v přítomnosti,

musíme bojovat za to, co již je.

                                  Alan Watts

 

 

                

Myšlení bez uvědomění je hlavním

problémem lidské existence.

                                   Eckhart Tolle

 

 

 

Upusťte od pocitu, že jste odděleni

od vševědoucí mysli vesmíru. Pak můžete

znovu objevit své původní čisté porozumění

a prohlédnout všechny klamné představy...

Duch Tao hovoří a ti, kdo jsou s ním v souladu,

jej zřetelně slyší.

                              Lao-c'

 

 

 

Přemýšlení je nejvyšší formou činnosti.

                                       Aristoteles

 

 

 

Kdyby byla lidská povaha nezměnitelná,

jak si někteří hlupáci stále ještě myslí,

situace by byla opravdu beznadějná...

To, co se chápe jako „lidská povaha",

je povaha nejvýše z jedné desetiny,

ostatních devět desetin je dáno výchovou.

                                       Bertrand Russeli

 

 

 

Vědomí... toho, jak jste uvízli

je tím, co vás vysvobodí."

                          Fritz Perls

 

 

 

Kdybych ztratil víru v sebe sama,

postavil by se proti mně celý vesmír.

                             Ralph Waldo Emerson

 

 

 

Peníze jsou mocnou formou energie,

proto, že jsme jim tu moc dali sami. Zároveň

je odsuzujeme. To je zajímavý rozpor. Jak se

tedy spřátelit s penězi? Představte si, že vám

peníze daroval vesmír, abyste mohli dělat

dobré věci pro sebe i pro druhé.“

                                       N. D. Walsch

 

 

 

 

Jediná budoucnost, která existuje,

je v naší hlavě.

                          Eckart Tolle

 

 

 

Nepotřebuješ věřit každé myšlence,

která Tě napadá...

                          neznámý autor

 

 

                                                                                                            

Kdo je slepý?   Kdo nedokáže vidět jiný svět!

Kdo je němý?  Kdo nedokáže říci v pravý čas něco milého!

Kdo je chudý?  Kdo se nedokáže osvobodit od naléhavých tužeb!

Kdo je bohatý?  Kdo dokáže v srdci nalézt spokojenost!

                                          Indická moudrost

 

 

 

Není důležité to, kdo mi utrpení způsobil,

ale to, co je mého utrpení příčinou.

                                 Viilma Luule

 

 

 

Dokud nezvědomíte nevědomé,

bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem.

                                                     C.G.Jung

 

 

 

Jsme to, co si myslíme.

Stáváme se tím, jak jsme mysleli.

                            Gautáma Buddha

 

 

 

Postupte od   k  - a naleznete zlatý důl.

                                                   Rúmí

 

 

 

Mysl je svým vlastním místem a sama v sobě

může udělat ráj z pekla i peklo z ráje.

                                             John Milton

 

 

 

Shledávám, že důležité není ani tak to, kde

stojíme, ale to, jakým směrem se pohybujeme.

                                     Oliver Wendell Holmes st.

 

 

 

Jediná bezpečná odpověď na vnější záležitosti

je jednat podle inspirace shora a zevnitř.

                                              Kuthumi Lal Singh

 

 

 

Dítě se rodí v den a hodinu, kdy jsou nebeské paprsky

v matematické harmonii s jeho jedinečnou karmou.

                                                  Srí Juktéšvar

 

 

 

Celá myšlenka soucitu stojí na jasném uvědomění si

vzájemné závislosti všech těch živých bytostí, které jsou

součástí jedna druhé a zahrnuty jedna v druhé.

                                                  Thomas Merton

 

 

 

Pokud jste v nějaké části života někomu neodpustili

prohřešky, které na vás spáchal, a to skutečné i smyšlené,

pak touto záští a neochotu odpustit omezujete množství

odpuštění, jejž se vám může dostat, ať už je z jakékoli karmy.

                                                           Saint Germain

 

 

 

Soudíš-li lidi, nemáš čas je milovat.

                                        Matka Tereza

 

 

 

I pokud sledujete správnou stopu, 

předběhnou vás, budete-li sedět na místě.

                                                    Will Rogers

 

 

 

Karma má velký význam, ale ještě důležitější je výběr.

Karma není nic jiného než podmínka výběru.

                                                    El Morya

 

 

 

Mýlit se nemá význam,

pokud si chybu nezapamatujete.

                               Konfucius

 

 

 

Proběhly tisíce změn. Dívej se vždy na přítomnost,

neboť, přemýšlíš-li o minulosti, vzdaluješ se

od svého pravého Já.

                                                           Rúmí

 

 

 

Pozornost je klíč. Kam směřuje pozornost

člověka, tam směřuje i jeho energie.

                                                 Saint Germain

 

 

 

Modlitba dosáhne více, než se světu zdá.

Proto nechť tvůj hlas jako fontána stoupá vzhůru.

                            Alfred, lord Tennyson

 

 

Vlastní karmě nemůžeme uniknout. Žije-li však

člověk zbožným životem, dostane se mu pouze

píchnutí trnu tam, kde měl utrpět hlubokou ránu.

                                             Šrí Sarada Déví

 

 

Co rozhoduje, kolik karmy v tomto životě

vyrovnáte?... To, kolik lásky vložíte do svých činů.

                                                 Saint Germain

 

 

Jediné, co víme, je existence systému vyrovnání.

Každé utrpení je odměněno; každá oběť

je vynahrazena; každý dluh je splacen.

                                      Ralph Waldo Emerson

 

Existuje mravní zásada, podle níž by se měl řídit

celý život člověka? Jistě, je to zásada lásky a vlídnosti:

Nečiň druhým to, co nechceš, aby druzí činili tobě.

                                                                 Konfucius

Obtížnost života je ve výběru.

                                George Moore

 

Naše zrození není než spánek a zapomnění;

duše, která s námi povstala, hvězda našeho žití,

má své určení odjinud a přichází zdaleka.

                             William Wordsworth

 

Vidět, co máme před očima,

vyžaduje neustálý boj.

          George Orwell

 

Tak jako si člověk obléká nové šaty

a odkládá staré, podobně duše přijímá nová

hmotná těla a odkládá stará a neužitečná.

                          Bhagavad-gíta 2:22

 

Pouze děti pojímají nesčetná fakta takovou rychlostí,

jako by nám chtěly ukázat, že se s nimi nesetkávají

poprvé, ale rozpomínají se na ně a vybavují si je.

                                                        Cicero

 

Náhoda je slovo postrádající význam.

Nic nemůže existovat bez příčiny.

                                   Voltaire

 

Myslet jinak, než se v naší době právě myslí,

má vždy příchuť čehosi neoprávněného a rušivého,

ba působí to dokonce jako cosi nemístného, nezdravého

nebo rouhačského, a proto je to pro jedince společensky

nebezpečné. Plave nesmyslně proti proudu. Stejně tak

jak bylo dříve samozřejmým předpokladem, že všechno,

co je, se kdysi zrodilo z tvořivé vůle duchovního Boha,

objevilo 19. století stejně samozřejmou pravdu, že všechno

vzniká z materiálních příčin. Dnes si nebuduje duševní síla tělo,

nýbrž naopak - látka ze svého chemismu produkuje duši.

Tento zvrat by byl k smíchu, kdyby se nestal jednou

z velkých pravd ducha doby. Myslet tímto způsobem je

populární a proto slušné, rozumné, vědecké a normální.                                                                                            C. G. Jung

 

Chyba a omyl je způsob,

jakým postupujeme vpřed.

                       William Ellery Channing

 

Když už jednou člověk je, tak má koukat, aby byl.

A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je

a nemá být co není, jak tomu v mnoha případech je.

                                                    Jan Werich

 

Kdo nemá důvěru v duchovní jádro svého bytí,

kdo chce celý život zvládnout jen silami rozumu,

ten zůstane navždy tím, čím je: hrubou materiální

bytostí v oceánu nevědění a snad člověkem, který

si bude neustále stěžovat na těžkosti a protivenství života.

                                                         E. F. Freitag

   

Co je vystaveno světlu, to se stává světlem.

                                                 svatý Pavel

 

Živá bytost se nerodí, ani nikdy neumírá.

Nikdy nevznikla, nikdy nevzniká a ani nikdy

nevznikne. Je nezrozená, věčná, trvalá

a původní. Nezahyne, je-li tělo zabito.

                                            Bhagavad-gíta 2:20

 

 

Energie, kterou vynakládáte, abyste dosáhli

nějakého cíle, je překážkou na cestě k cíli!

                                                    E. F. Freitag

 

Vše, co do našeho života vchází, vchází

v zájmu nejvyššího dobra, v zájmu našeho poznání.

Proto se nemusíme ničeho bát, ale vše můžeme

přijímat s láskou, neboť vše je dobré.

Nejsme oběti života, ale jeho žáky.

                                              Iva R.

 

Je víc toho, co nás děsí, než toho, co nás

ohrožuje bezprostředně, a častěji nás trápí

představa než skutečnost. Nebuďte předčasně

nešťastní, protože to, čeho jste se báli jako už

hrozícího, možná nikdy nepřijde a určitě ještě

nepřišlo. Buď si bolest zvětšujeme nebo ji cítíme

napřed nebo si ji přímo vymýšlíme. Většina lidí

žije v neklidu a rozčilení, třebaže je nic zlého

nepostihuje a určitě nepostihne. 

                                                     SENECA

 

Přijměme se takoví, jací jsme právě v tomto okamžiku,

protože takoví jsme dokonalí. Každá naše nedokonalost 

nás vede k dokonalosti, a proto jsme dokonalí takoví, jací jsme.

                                                      Iva R.

 

Příčinou bolesti a utrpení je žádostivost

a touha. Chceme-li se zbavit bolesti,

musíme přeseknout pouta touhy.

                                                 Buddha

 

Mysl je vynikající nástroj, pokud ji užíváme

správně. Užíváme-li ji nesprávným způsobem,

stává se velmi destruktivní. Ve skutečnosti svou

mysl neužíváte špatně - obvykle ji totiž neužíváte

vůbec. Vaše mysl užívá vás. A to je nemoc.

Věříte, že jste svou myslí. To je ovšem klam.

Váš nástroj vás začal ovládat.

                                       Eckhart Tolle

 

Každý tě vidí, jak se jevíš,

jen málokdo vnímá, jaký skutečně jsi.

                                        Machiavelli

 

Kdo je slepý? Kdo nedokáže vidět jiný svět!

Kdo je němý? Kdo nedokáže říci v pravý čas něco milého!

Kdo je chudý? Kdo se nedokáže osvobodit od naléhavých tužeb!

Kdo je bohatý? Kdo dokáže v srdci nalézt spokojenost!

                                                          Indická moudrost

 

Jen nevědomý může být zlý - moudrý porozumí.

                                           Indická moudrost

 

Nejsem povinen vítězit, ale jsem povinen žít

v pravdě.  Nejsem povinen mít úspěch, ale jsem

povinen žít podle světla, které v sobě mám."    

                                     Abraham Lincoln

 

Víra je naše přímé spojení s univerzální moudrostí,

jež nám připomíná, že víme víc, než jsme kdy slyšeli,

přečetli nebo nastudovali - že stačí, když uvidíme,

jak prostřednictvím každého z nás funguje láska

a moudrost univerzálního Ducha, a budeme jí

naslouchat a věřit.

                                     Zákon víry

 

V srdci každé zimy leží chvějící se jaro a za oponou

každé noci čeká usměvavý rozbřesk.    

                                                 Chalíl Džibrán

 

Někteří se domnívají, že když člověk vytrvá, posílí ho to - někdy

je však důkazem síly to, že nechá věci plavat.      

                                                Sylvia Robinsonová

 

Čas od času se pozorně podívej na něco, co nevytvořily

lidské ruce - na horu, na hvězdu, na zátočinu potoka.

Dostaví se k tobě moudrost a trpělivost, ale především

jistota, že na tomhle světě nejsi sám."   

                                                       Sidney Lovett

 

To, že jsem nasytil hladového, odpustil urážku a začal

milovat svého nepřítele, to jsou veliké ctnosti. Ale co kdybych

zjistil, že nejnuznější ze všech žebráků i nejdrzejší ze všech

utrhačů dlí v mém nitru a že jsem to já, kdo je tak potřebný

almužen vlastní laskavosti, a že já sám jsem tím nepřítelem,

kterého je nutno milovat - co potom ?        

                                             C.G.Jung

 

Víra povzbuzuje duši, aby šla dál, než sama dohlédne.    

                                                    William Clarke

 

Naše vědomí předurčuje svou selektivní 

schopností  vnímání  a souhrou svých funkcí typ světa,

v jakém žijeme.  Jiný druh vědomí by vytvořil jiný svět,

ať už je základní hmota vesmíru jakákoliv.

                                          Lama Anágárika Góvinda

 

Čas je paradox prostírající se mezi

,,minulostí" a ,,budoucností", které vlastně

neexistuje nikde - s výjimkou naši vlastní

mysli.  Představa o čase je konvencí myšlení

a jazyka, jedná se o společenskou úmluvu.

Pravda je hlubší : nemáme nic nežli tuto chvíli.

                                                   Zákon přítomnosti

 

Dělej, aniž děláš. Čiň se bez činnosti. Ochutnávej,

co je bez chuti.Poznávej velké v malém a mnohé

v jednom. Splácej nevraživost laskavostí.

                                         Lao-ć

 

Svět nás nesoudí - on nám prostřednictvím zákona

akce a reakce jen poskytuje následky a poučení

a možnosti, jak udržovat rovnováhu a učit se.

Soucítění není nic jiného než poznání, že každý

z nás se snaží ze všech sil - že v rámci vlastních

stávajících přesvědčení a schopností dělá, co umí.

                                            Zákon soucítění

 

V dýchání máme hned dvojí laskavost:

vzdech - a vzduch odchází jak nezvaný host.

Což přináší tíseň i osvědčení;

tak nádherně je život namíchaný.

Ty poděkuji Bohu, když tě přitlačí,

a děkuj mu, když tě opět propustí.

                                Johann Wolfgang Goethe

 

Mnoho lidí se domnívá, že přemýšlejí,

a přitom si pouze třídí své předsudky.

                                         William James

 

Lidskou mysl můžeme přirovnat k hudebnímu

nástroji s určitým rozsahem tónů, za nimiž

z obou stran panuje nekonečné ticho.

                                            John Tyndall

   

Člověk se může tak dlouho zabývat nějakou

myšlenkou, až se stane jejím vězněm.

                                           Markýz Halifax

 

Mějte na paměti tyto tři věci: odkud jste přišli,

kam jdete a komu se budete ze svého života

zpovídat.

                                 Benjamin Franklin

 

Moudrý nic nehromadí. Když vším,

co má, podaroval ostatní, má ještě víc;

když všechno, co má, rozdal druhým,

jeho bohatství je ještě větším.

                                         Lao-ć

 

Pokud bychom pročistili vstup do našeho

vědomí, vše by se nám jevilo takové,

jaké to je samo o sobě - nekonečné.

Člověk se uzavřel tak, že všechny věci

vidí jen skrz úzké skuliny své sluje.

                                        William Blake

 

Teprve až se chytí poslední ryba,

otráví poslední řeka, padne poslední strom,

všimnete si, že peníze se nedají jíst....

                                      věštba Indiánů Cree

 

Kdo následuje cestu, splyne s cestou v jedno;

kdo je cnostný, splyne v jedno s cností;

kdo ji ztratí, splyne v jedno se ztrátou.

                                                Lao-ć

 

Ať cesta pozemská jak chce dlouho trvá,

Dobrem všechno končí- všechno začíná.

Dobra je málo - tvrdí ten,

jenž v životě se málo o dobro dělil.

                                               Rudolf Rimmel

  

Já sám jsem ten jediný, kdo může

změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá.

                                             Carol Burnett

 

Po hořké hádce zůstane vždy kousek zášti.

Jak můžeme takovou situaci považovat za dokonale vyřízenou?

Proto moudrý přijímá dlužní úpis, ale dluh nevymáhá.

Cnostný člověk trvá na svém závazku, člověk beze cti trvá na svém právu.

Cesta nebe je spravedlivá, vždyť je na straně dobrého člověka.

                                                                                 Lao-ć

 

Nejnádhernější zkušenost, kterou můžeme

mít je tajemno. Je to základní emoce, která

stojí u zrodu pravého umění a vědy. Ten, kdo

ji nezná a nedokáže jí žasnout, je téměř

jako mrtvý a jeho oči jsou vyhaslé.

                                          Albert Einstein

 

Neexistuje špatný člověk, neexistuje dobrý člověk,

existuje člověk. A každý má  možnost člověkem se stát.

Tuto možnost dává poznání. Poznání dává učení.

Učení, které vyvolalo v duši odvetné rozechvění,

dává moudrost. Avšak moudrost získaná učením nazpaměť

ukazuje jen na přítomnost rozumu.

                                                         Luule Viilma

 

Své prožitky musíš vybrousit tak,

jak se brousí diamant -  ve vlastním prachu.

Ty sám jsi brusičem drahokamů

a mistr zlatého díla svého prstenu života.

                                               Bo Yin Ra

 

Čím člověk je - o tom nepřemýšlí, to také necítí,

o tom se nehovoří, protože prostě je, čím je.

Ale vše, co člověk říká, myslí nebo činí,

je projevem toho, čím je: projevem vlastního bytí.

                                                           Ptahhotep

 

Učitel je pouze tak efektivní, jaké je jeho

porozumění tomu, kde se student nachází.

                                                     Abraham

 

Na každém člověku záleží, čemu dá v životě přednost.

Všichni máme volbu, zda se zaměříme ve svém životě

na to pozitivní nebo negativní a dle toho svůj život žijeme.

                                                          Iva R.

 

Věci nejsou nikdy špatné, záleží na způsobu,

jak o nich přemýšlíme.

                          Epiket

 

Rozhodující není, kolik toho máme,

nýbrž jak moc si toho ceníme a jak moudře

s tím nakládáme.

                         K. Tepperwein

 

Co si myslíme a čemu věříme, se nám splní.

Naše myšlenky utváří náš život, a proto si musíme uvědomit,

že všemu, čemu věříme, věříme z vlastní vůle.

                                                      Luisa Hay

 

Nejvyšším možným stádiem v mravní kultuře

je stav, kdy přijdeme na to, že bychom měli

kontrolovat své myšlenky.

                                   Charles Darvin

 

A Pravda? - Jednou vysoko v horách nad pouští

mi přistál v meditaci na obnažené kůži krásný motýl.

Pravda je jako ten motýl. Přichází, když jsi v Klidu.

Přichází, usedá na tvoje srdce a ovívá ho křídly.

A stačí jediný pohyb, snad jen pohyb myšlený

a tvoje srdce je zbaveno její přítomnosti

a všude kolem je poušť."

                                    Petr Chobot

 

Nejsi ten, kdo myslíš, že jsi. Jsi široké,

neomezené, oslňující vědomí.

                                      Gangádží

 

Existuje jen jedna mysl, jež je všudypřítomná

a dává myšlenkovou podstatu všem věcem.

                                                Giordano Bruno

 

To, co není duch ani hmota, světlo ani tma,

ale vpravdě kořen a nádoba obého - to jsi ty.

                                                         Árjasangha

 

Jedinou neúctou k Bohu je to,

když ho nepovažujete za Sebe Sama.

To je jediné pohrdání Bohem, které je možné,

když ho nedefinujete jako Sebe Sama.

Je to jakoby jste vyháněli Boha ze Sebe pryč,

že o něj vlastně nestojíte, že se bez něj obejdete,

jste přece něco jiného... A to je jediný průšvih mysli.

                                                        Petr Chobot

 

Mnoho lidí se domnívá, že přemýšlejí,

a přitom si pouze třídí své předsudky.

                                         William James

 

Mysl hýbe hmotou.

                         Vergilius

 

Abychom podnítili své myšlení,

potřebujeme sami sebe a potřebujeme

sebe navzájem. Některé vjemy- dle mého

názoru ty nejlepší- vznikají v samotné duši.

Přicházejí z hloubi a odcházejí do hloubky,

jsou stálé a ovládající. Pro jiné je třeba duší

dvou. Musíme se nechat rozehřát plamenem

náklonnosti, který nás přivede ke správným

podmínkám a správnému úhlu pohledu.

                                   Ralph Waldo Emerson

 

Veškerá hmota je podmíněna pohybem.

                                               Rané Descartes

 

Existují dva odlišné druhy myšlenek:

ty, které sami vytváříme, když rozjímáme a přemýšlíme

a ty, jež se vkrádají do naší mysli svým vlastním přičiněním.

                                                            Thomas Paine

 

Mějte na paměti tři věci: odkud jste přišli,

kam jdete a komu se budete ze svého života zpovídat.

                                                    Benjamin Franklin

 

"VY jste svět!" Stav světa je odrazem stavu

naší mysli v zrcadle nastaveném Vesmírem.

Války a diktatury jsou pouhou materializací

našich strachů, sklonů a kolektivně

promítaných negativních kódů. Nikdo jiný

než MY není odpovědný za podobu světa.

                                  J. Krishnamurti

 

Když se mění veřejné mínění,

změna proběhne rychlostí myšlenky.

                   Thomas Jefferson

 

Myšlení a pocity se spolu

navzájem radí střídavě se doplňují.

                         Vauvenargues

 

Můžete onemocnět ze strachu z nemoci.

Stejně jako můžete zestárnout ze strachu ze stáří.

Vy myslíte, že život trápí vás a my máme dojem,

že to vy trápíte, otravujete a ponižujete život.

                                          Dušan Radovič

 

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást.

                                        Lucius Annaeus Seneca

 

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn

nebo aby nebyl potrestán, není sám sebou,

nýbrž závisí na pochvale a kritice druhých.

Dává tak nad sebou ostatním moc

a vydává se napospas cukru a biči.

                                   Reinhard K. Sprenger

 

Mnohem větší tragédie než je

nedosáhnout cíle, je nemít žádný cíl.

                            Benjamin Mays

 

Každá rána, kterou jsme utržili,

vyrazí z nás nějaký klín, který nám

překážel. Jde ovšem o to, jsme-li

dosti rozumní, abychom se z ní poučili.

                                     Tomáš Baťa

 

Jediná omezení, která v lidských

životech existují si klademe my sami.

                                 Konfucius

 

Hýčkejte své vize a své sny jako

by to byly děti vaší duše, náznaky

cílů, kterých nakonec dosáhnete.

                            Napoleon Hill

 

Žádný člověk by nikdy neměl

hodnotit jiného člověka.

                        Deming

 

Život není náhoda, ale volba.

Nejdůležitější není, co se děje,

ale jak si s tím poradíme. Naše

volba - co si myslet a co dělat

je to nejdůležitější.

                           Hal Urban

 

Fantazie je důležitější než vědění.

                       Albert Einstein

 

Radost, kterou způsobíme

druhému, má podivuhodnou

vlastnost: odrazem se neoslabuje,

ale vrací se k nám košatější a zářivější.

                            Móhandás Gándhí

 

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.

                                    Lucius Annaeus Seneca

 

Utrhl jsem květinu a zvadla mi.

Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních.

Pochopil jsem, že krásných věcí

se lze dotýkat jen srdcem.

                              John Lennon

 

Empatické naslouchání znamená

dočasně žít životem druhého.

                         Carl Rogers

 

Budoucnost je místo, kam se ubíráte

strávit zbytek svého života. Každodenní

výkony jsou cihly, z kterých ho budujete.

                                     Zig Ziglar

 

Kdo se hněvá na kritiku, připouští její oprávněnost.

                                 Publius Cornelius Tacitus

 

Jiné názory nejsou nepřáteli. Jsou to spojenci,

kteří pomohou vytvořit lepší myšlenky.

                               Dave Logan

 

Člověk má dělat to, co dělat

umí, co potřebuje ke štěstí.

                                  Jan Werich

 

Hněv je jako plamen, který spaluje

veškeré naše sebeovládání, nutí nás

k tomu, abychom mysleli, říkali a dělali

věci, kterých budeme později litovat.

                            R.F. Baumeister

 

Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů.

                                                     Paul Eluard

 

Někteří lidé vidí věci takové jaké

jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním

o věcech, které nikdy neexistovaly

a ptám se: Proč ne?

                         G.B. Shaw

 

Teprve když jsme nalezli lásku,

víme, co jsme v životě postrádali.

                          Ruskin John

 

Na některé události v životě se

dlouho připravujeme a když k nim

dojde, nechápeme, proč jsme se

na ně vlastně tak dlouho připravovali.

                           Eduard Petiška

 

Jste tam, kde jste, protože

to je přesně to místo, kde chcete být.

                             Neznámý autor

 

Hodnocení člověka má

vycházet z toho, co dává,

ne z toho, co je schopný získat.

                    Albert Einstein

 

To co vidíme, nejvíce záleží na tom co hledáme.

                                                     John Lubbock

 

Nevděčnost duše způsobuje,

že lidská bytost touží do nekonečna

po rozmanitosti ve způsobu života.

                                    Epikúros

 

Dokud žijeme, učme se, jak žít.

                     Lucius Annaeus Seneca

 

Lidé jsou jako malé děti. Nesnesou,

když se jim něco cpe násilím,

i kdyby to byla čokoláda.

                           Gabriel Laub

 

Každý, kdo bojuje s lidskou přirozeností, prohraje.

                                       Marcus Buckingham

 

Život je vlastně celkem jednoduchý

a zkomplikuje se jen tím, že sami

na komplikovanosti trváme.

                                Konfucius

 

Opravdové odpuštění je projevem

nejvyššího stupně lidského počínání.

                      Leo Buscaglia

 

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest,

jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

                                              Jan Amos Komenský

 

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá.

                                           František Palacký

 

Neber na sebe více, než se dá unést.

Rovnováha je bezpečnější než převaha.

                                   Démokritos

 

Mudrc je povznesen nad všechny

urážky, jež mu může někdo říci.

                              Moliére

 

Každý jsme anděl s jedním křídlem.

Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout.

                                            Neznámý autor

 

Jaký jsem to měla báječný život!

Kéž bych to byla dřív pochopila!

                             Coletteová Gabrielle Sidonie

 

Nakonec je šavle vždy přemožena duchem.

                                     Napoleon Bonaparte

 

Každý z nás dělá mnoho věcí tak, aby vyhověl snům

jiných lidí – rodičů, partnerů, učitelů nebo spolužáků.

                                                    Jack Welch

 

Život je dost dlouhý, když víš, jak ho prožít.

                                                     Seneca Lucius Annaeus

 

Nejlepší způsob jak začít nový den

je po probuzení myslet na to,

zda dnes můžeme udělat radost

alespoň jednomu člověku.

                             Friedrich Nietzsche

 

Narodil jsi se jako originál, tak neumírej jako kopie!

                                                          Lucie Antošová

 

Život je z 10% to, co se mi stane

a 90% to, jak na to reaguji.

                                   John C. Maxwell

 

Nedovol názorům ostatních, aby se staly tvými.

                                                          Neznámý autor

 

Běží-li člověk po nesprávné cestě,

vzdálí se pravdě tím více,

čím je schopnější a rychlejší.

                                   Francis Bacon

 

Nevyčítej životu co ti nedal.

Uč se oceňovat, co ti dal.

                           Seneca Lucius Annaeus

 

Neodporuj pokušení! Všechno vyzkoušej

a dělej to, co ti nejvíce vyhovuje.

                                     G.B.Shaw

 

Odvážným přeje sám Bůh.

                          Publius Ovidius Naso

 

Čemu lidé ze zvyku říkají osud,

jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky.

                                        Arthur Schopenhauer

 

Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou.

                                                       John King

 

Zasaď myšlenku, sklidíš čin, zasaď čin, sklidíš návyk,

zasaď návyk, sklidíš charakter, zasaď charakter, sklidíš osud.

                                                                   Neznámý autor

 

Pravda mluví v nitru aniž přitom slyšeti slovo.

                                                      Thomas Kempenský

 

Zkoumáme-li všechny velké pravdy,

zjistíme nakonec, že jsou jednoduché

a snadno pochopitelné. Pokud ne,

nejde o velké pravdy.

                               Napoleon Hill

 

Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného,

nezanechává žádné stopy.

                         Reinhard K. Sprenger

 

Dobré zvyky se těžce nabývají, ale snadno se s nimi žije.

Zlozvyky se snadno získávají, ale život s nimi je obtížný.

                                                           Zig Ziglar

 

Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to,

jak daleko se dá jít.

                                                                    T. S. Eliot

 

Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem,

pramenícím z pocitu bezmoci.

                                                                            Susan Jeffersová

 

Život vám vrátí to, co do něho v každém okamžiku vkládáte.

                                                                        Reinhard K. Sprenger

 

Nežijeme v pravdě, ale pravda, jdeme-li za ní, žije v nás, mluví našimi ústy.

Tehdy, hledáme-li ji tak usilovně, že ji nacházíme.

                                                                         Willard Van Orman Quine

 

Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda?

                                                                   Rabíndranáth Thákur

 

Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda.

Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu.

                                                            André Maurois

 

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama.

                                                     Gotthold Ephraim Lessing

 

Nestěžujte si na to co nemáte...

Radujte se z toho, co máte.

                              H.S.Judd

 

Láska je to, co je na světě nejsilnější,

přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.

                                                     Móhandás Gándhí

 

Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se

a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo.

                                                Epiktétos

 

Žijte dobrý a čestný život. Až

zestárnete a podíváte se zpátky,

budete se moci radovat podruhé.

                                    Dalajlama

 

Život strávený děláním chyb je

nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější

než život strávený zahálkou.

                                   G.B.Shaw

 

Žít, to je nejvzácnější věc na světě,

neboť většina lidí jenom existuje.

                                  Oscar Wild

 

V životě je často rozdíl mezi tím,

co chceme a co musíme dělat.

                            Peter Urs Bender

 

Teprve když je dostatečná tma, je vidět hvězdy...

                                   Neznámý autor

 

Je zvláštní, že i když jeden s druhým

nesouhlasíme, máme všichni pravdu.

                                           L. P. Smith

 

Pravdivá slova nebývají příjemná.

Příjemná slova nebývají pravdivá.

                                    Lao-C'

 

Někdy je nutné jít dlouho po nesprávné cestě,

abychom se mohli správně a rychle vrátit.

                                            Edward Albee

 

Pravda je královna, která má svůj trůn v nebesích

a své panovnické křeslo v srdci božím.

                                         Jacques Bénigne Bossuet

 

Jestliže vás netěší to, co děláte, tak s tím přestaňte.

                                                     Warren Buffet

 

Naše předsudky jsou tak mocné,

že podvědomě zablokují a upraví to, co vidí naše oči.

                                                   Neznámý autor

 

Ze školy by měl vycházet mladý člověk

jako harmonická osobnost, nikoliv jako specialista.

                                                    Albert Einstein

 

Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch.

Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže.

                                                       John King

    

Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu.

Klid, abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu.

Moudrost, abych je od sebe dovedl rozlišit.

                                                       Alcoholicos Anonymos

 

Představte si práci, kterou byste s radostí dělali i zadarmo.

Pokuste se jí dělat tak dobře, aby Vám za ni lidé rádi zaplatili.

                                                                  John C. Maxwell

 

Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými,

jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života.

                                                        R.L. Stevenson

 

Úspěšný člověk: 1. ví co chce, 2. ví co nechce

a 3. umí se podle toho zařídit.

                                                Neznámý autor

 

Schopnost lidí snášet nedostatky je větší

než ochota nedostatky odstraňovat.

                                              Reinhard K. Sprenger

 

Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život.

Nikdo jiný to za mě neudělá.

                                                 Carol Burnett

 

Přesvědčení jsou věznice.

                                F.Nietzsche

 

To, co považujeme za pravdu, je výsledkem toho,

jak vnímáme svět našimi pěti smysly. Smiřme se s faktem,

že každý se v daný moment chová tak, jak nejlépe umí.

                                                          Kjell A Nördström

 

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.

                                                      Konfucius 

 

V životě si můžete vybrat jednu ze dvou cest:

Buď budete napodobovat jiné nebo si vytvoříte vlastní budoucnost.

                                                                     Jonas Ridderstrale

 

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme,

ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát.

Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz.

Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.

Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit

atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci,

se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to,

co je v našich silách….naše postoje.

                                                     John C. Maxwell

 

Slepí vidí to, co chtějí.

                        Dan Brown

 

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu,

abyste mysleli na nemyslitelné.

                                       Andy Grove

 

Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.

                                                            Tomáš Baťa

 

Nauč se spojit s tichem v hlubinách své duše a pochop,

že všechno v životě má nějaký účel. Neexistují omyly, náhody;

všechny události jsou požehnání seslané osudem,

abychom se z nich poučili.

                                        Elizabeth Kublerová-Rossová

 

Hlupáci často říkají pravdu - pravda za to nemůže.

                                                               Gabriel Laub

    

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel.

                                                               George Bernard Shaw

 

Rozeznat opravdové hodnoty - to člověka obohacuje.

                                                    Frankl Viktor Emil

 

Co vlastníš duchem, to jsi poznal,

co jsi poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět.

                                                 Bettina von Arnim

 

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.

                                              George Bernard Shaw

 

Ani lidé hloupí nenatropili na světě

tolik zmatků, kolik lidé chytří,

kteří si byli příliš vědomi své

chytrosti a spoléhali jen na ni.

                       Otto František Babler

 

Víra je něco jako šestý smysl,

který obhospodařuje to,

na co rozum nestačí.

                  Mahátma Gándhí

 

Svět je jako zrcadlo: Zamrač se

na něho a zamračí se na tebe.

Zasměj se a zasměje se také.
                         Herbert Samuels

 

Intuice je božský dar, myslící rozum

věrný sluha. Je paradoxní, že uctíváme

sluhu a božský dar znesvěcujeme.

                                Albert  Einstein

 

Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost.

                                                                       Lao-C'

 

Kdo věří, nepotřebuje žádné důkazy.

Tomu, kdo nevěří,  nepostačí žádný důkaz.

                                            Franz Werfel

 

Pravda je cesta zvaná Smíření,

směrem na Vyrovnanost, jejímž cílem

je Sebejistota. Netrpělivost představuje

zacházku a kámen v botě.
                                Martin Dodd

 

Kdo se nemění, nemůže růst. Kdo neroste, jako by nežil.

                                                                Gail Sheehyová

 

Darovat člověku víru znamená zdesateronásobit jeho síly.
                                                             Gustave Le Bon

 

Léky nejsou vždy nutné, víra v uzdravení ano.

                                               Norman Cousins

 

Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.

                                                Lincoln Abraham

    

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.

                                                      Euripidés

 

Jedna z podmínek uzdravení je chtít se uzdravit.

                                                          Lucius Annaeus Seneca  

 

Usmívej se na každého - nezáleží

na tom, kdo to je - a to ti pomůže,

že porosteš do větší lásky vůči každému.

                                      Martka Tereza

 

Přeji si, abyste byli šťastni…

abyste se smáli, zářili a radovali

se tak, aby jiní skrze vás byli šťastní.

                                           Abdu’l – Bahá

 

Největší chyba, kterou v životě

můžete udělat, je mít pořád strach,

že nějakou uděláte.

                              Elbert Hubbard

 

Způsob řeči je obrazem ducha.  

                          Seneca

 

Logika je plebejský způsob myšlení.

Vznešení a mocní se vždycky bez ní obešli. 

                                          Gabriel Laub

 

Nic není tak obtížné a nedostupné,

aby to lidský duch nepřekonal.

                               Lucius Annaeus Seneca

 

Pracuj na tom, aby se tvé myšlenky

očistily. Nebudeš-li mít špatné myšlenky,

nebudeš ani konat špatné skutky. 

                                        Konfucius

 

Ten, kdo udělal dobrý skutek má mlčet.

Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán.

                                 Lucius Annaeus Seneca

 

Pravé tajemství života je hledání krásna.

                                            Anatole France

 

Každý člověk má v sobě zárodky

všech lidských vlastností.

                            Lev Nikolajevič Tolstoj

 

Ctnostný člověk nežije ctnostně

proto, že z toho má užitek,

ale proto, že je to zákonem

a životadárnou mízou jeho bytí.

                  Móhándás Karamčand Gándhí

 

Bez pochyby se stáváme

tím, co si přejeme, že jsme.

                                M. Bristol

 

Vadou těla se duše nezohaví,

ale krásou duše se zdobí i tělo.

                            Lucius Annaeus Seneca

 

Jen dvě věci jsou nekonečné.

Vesmír a lidská hloupost. A já si

nejsem jistý, která z nich tu byla první.

                                          A. Einstein

 

Člověk, který nemyslí sám

za sebe, nemyslí vůbec. 

                           Oscar Wilde

 

Všechny velké objevy dělají ti,

kteří cítěním předstihnou své myšlení.

                                     C. H. Parkhurst

 

Tvé myšlenky vytvářejí Tvé zkušenosti.

Jednej tak, jakoby Tvé touhy byly již

ve skutečnosti naplněné, protože

v sobě mají duchovní pravdu.

                           Doreen Virtue

 

Nikdy bys nemohl dosáhnout skutečné

velikosti, pokud bys byl schopen upustit

od svého snu kvůli názoru někoho jiného.

                                 Paulo Coelho

 

Je zhola zbytečné se ptát,

má-li život smysl či ne. Má

takový smysl, jaký mu dáme.

                               Seneca

 

Všichni lidé, s nimiž se setkáváme,

mají své osudy, které ovlivňují jejich

chování, ale na to příliš málo myslíme.

Očekáváme, že budou reagovat tak,

jak bychom zareagovali na jejich místě

my, a proto jim v naprosté většině

případů nemůžeme rozumět,

nemůžeme je pochopit ...

                Johannes Mario Simmel

 

Podstatou člověka je pravda.

Pokud se člověk vzdá pravdy,

vzdává se sám sebe. Není tu

řeč o lhaní, nýbrž o jednání

proti vlastnímu přesvědčení.

                      Novalis

 

Narození a umírání, život a smrt, úspěch

a neúspěch, chudoba a bohatství, důstojnost

a nedůstojnost, chvála a hana, hlad a žízeň,

horko a zima se střídají v běhu událostí,

jako to odpovídá cestám osudu. Nestojí proto

za to, nechat si tím vším rušit vnitřní souzvuk.

                                                Čuang-c'

 

Moudrý člověk je jako voda.

Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří.

                           Lao-c´

 

Jsou dvě nekonečna - Bůh a pitomost.

                                                   Edgar Varése

 

Jestliže se chováme k lidem podle toho,

kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim

chováme podle toho, jací by mohli být,

pomáháme jim dosáhnout na jejich limity.

                                          J. W. Goethe

 

Osud je příčinná spojitost věcí.

                                        Zénón z Kitia

 

Věř lidem a oni budou věřit tobě,

přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou.

                                           Ralph W. Emerson

 

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn

nebo aby nebyl potrestán, není sám sebou

nýbrž závisí na pochvale a kritice druhých.

Dává tak nad sebou ostatním moc a vydává

se na pospas cukru a biči.

                                   Reinhard K. Sprenger

 

Pravda má jednu velkou výhodu:

člověk si nemusí pamatovat, co řekl.

                                      Auguste Rodin

 

Kdyby si lidi byli více vědomi energie vlastních slov,

chránili by se před každým negujícím slovem

a užívali více věty naplněné  optimismem a vírou

ve splnění svých přání.

          Pavla Kašparcová- Světlo v nás                                                           

 

Cokoliv je minulostí, je minulostí,

takže to zpětně neodsuzujte.

Cokoliv je v budoucnosti, není ještě tady,

tudíž k tomu neupínejte svoje naděje a touhy.

                   CHUEJ-CHAN  čínský čchanový/ zenový mistr,   720-814

 

Úspěch každé léčebné péče,

která chce "opravit " narušený duševní základ,

závisí na tom, zda se podaří probudit v duši

nemocného pevnou víru v uzdravení.          

                                         Eduard     Sprange

 

Čím více si budeme brát blaho druhých k srdci

a pracovat pro jejich dobro, tím větší

prospěch získáme sami pro sebe.

To je fakt, který si můžeme ověřit.

A čím sobečtější a sebevztažnější zůstaneme

a čím egoističtější bude náš způsob života,

tím osaměleji a ubožeji se budeme cítit.

To je také fakt, který si můžeme ověřit.

             TENZIN GYATSO ,   Jeho Svatost, 14. dalajláma

 

Minulost by se neměla následovat,

budoucnost by se neměla žádostivě předjímat.

Toho, co je minulostí, se člověk zbavil

a budoucnost ještě nepřišla.

Ale ten, kdo dospěl k poznání přítomného okamžiku,

přítomné takovosti, přítomné situace,

seznav, že to je nehybné, neotřesitelné,

nechť to dál pěstuje.

Buďte vystaveni tomuto úkolu právě v tento den.

Kdo ví, zda zítra nezemře?

Neexistuje žádná uzavřená dohoda

s velkými zástupy Smrti.

                                 BUDHA

 

Hranice mezi dobrem a zlem,

nedějí a zoufalstvím nerozdělují

svět mezi "námi" a "nimi". Ta hranice

probíhá prostředkem každého z nás.

                          ROBERT   FULGHUM

 

Není žádné přátelství,

když jeden nechce slyšet pravdu

a druhý je připraven lhát.

                            CICERO

 

Lidstvo neutkalo pavučinu života.

Jsme v ní pouhým vláknem.

Cokoli děláme pro pavučinu,

děláme pro sebe. Všechno je

provázáno. Všechno je spojeno.

                          Chief Seattle