Kontakt

 

Iva Azar Radulayová 
M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina
mapa: zde
mobil: 776 799 277
e-mail: amiresah@gmail.com
skype: iva_r.

- Objednávky kontultací pouze telefonicky v pracovní dny mezi 8:00-9:00h. 

- Objednávky workshopů stačí poslat sms se jménem, počtem míst, datem a místem konání.

Ať už se jedná o workshopy nebo konstelace, vždy pracuji převážně s prožitky.
Ladím se na každého zvlášť a vedu jej k prožitku, kde si zablokoval svou energii, sílu. Vedu člověka přesně tak, aby uvolnil svá hluboká traumata, jak mi přichází v podobě slov, vjemů. Vnímám člověka v sobě jako sebe samu, což mi umožňuje vnímat přesně kde a co se uvolňuje... Skrze sebe pomáham člověku dostat se hlouběji tím, že v propojením s ním mohu odžít některé jeho bloky v sobě. To jak pracuji s jednotlivcem pracuje zároveň celá skupina tak, že si to převádí na sebe. Takže na konci už má člověk za sebou několik odbloků a dostává se do kontaktu se Zdrojem, kde vnímá svou celistvost a klid... Toto propojení pak umožňuje, aby tělo nastartovalo samoléčivý proces, který u každého pak pracuje jiným způsobem. Někdy je čištění velmi markantní, někdy to jde pomalu a déle. Záleží na tom v jaké rovině energie pracovala... Na vyšších úrovních to není tak citelné.
Co se týká konstalací, pracujeme tak, že připojím všechny do Zdroje, aby v kontaktu s ním mohli přesně prožívat role, do kterých budeme vstupovat. Mohou to být elementy, živly a pod. Stavím to tak, aby člověk pochopil, kde se v životě brzdí, na jaké úrovni či životním postoji. Tímto pochopením může změnit svůj životní postoj, vztahy tak, aby byl s životem v souladu...
Nekonám zázraky a mým úkolem není někoho zbavovat jeho utrpení. Mým úkolem je vás dovést k sobě samým, abyste změnili svůj život tak, abyste byli v souladu se svou cestou... Pokud si někdo myslí, že za něj něco udělám bez jeho přičinění, pak nejsem ten správný člověk pro něj... Nikoliv skrze světlo a pozitivní myšlení, ale pouze skrze ponor do vlastních traumat a potlačených bloků prožitkem můžete skutečně svůj život změnit. Naším úkolem je najít v sobě celistvost a tu odmítáním něčeho nikdy nenaleznete... To je třeba si uvědomit... ❤️

- Všechny adresy najdete v akcích... 

- Prosím, nevolejte mi a neujasňujte si, zda termín platí. Pokud by neplatil, určitě bych dala vědět, jelikož si na všechny beru kontakt. Opravdu mne zdržuje, když mám odpovídat, kam máte přijet a zda termín platí...

Z důvodu časové náročnosti prosím, neposílejte objednávky a dotazy přes sms a e-maily.  

  Nebudu na ně reagovat.

  Děkuji...

Jako terapeut působím již několik let a za tu dobu jsem pracovala se stovkami klientů. Pracuji s metodou, která ke mně postupně přicházela během mé práce na sobě.

Umím se naladit na energie člověka, nalézt a rozklíčovat příčiny životních situací či nemocí, které lidé zažívají jako důsledek svých vzorců chování ze své minulosti. Bloky, které si takto způsobili, jim pomohu pochopit, přijmout a zpracovat tak, aby se jim v budoucnu nemusely opakovat.

Vnímám vše, co je potřebné vědět o člověku k tomu, aby vyřešil problém, a to jak psychického či zdravotního rázu, se kterým přišel. Naladěním se na člověka začnu pocitově vnímat jeho energie. Cítím ho ve svém těle, jako sebe samu. Někdy vnímám i jeho způsob konání v různých situacích. Toto je někdy doplněno vizemi a informacemi formou myšlenek. Při uvolňování zablokovaných energií bolesti klientů tyto odchází dle potřeby i skrze mne, pokud s tím mají problém nebo je to pro ně velmi obtížné.

Řeší-li daná osoba problém, který není schopna vyřešit v tomto životě, a ten má původ v některé v minulých inkarnacích, pak se mi ukáže situace, kdy a za jakých podmínek dané trauma vzniklo.

Jsem velmi účinná, ale pouze pro ty, kteří převzali plnou odpovědnost za svůj život a chtějí se naučit pracovat sami se sebou. Nekonám zázraky, a pokud někdo očekává, že já ho zbavím bolesti, strachu či nemoci bez jeho přičinění, pak pro takového člověka nejsem vhodná.

Poslední dobou jsem v terapiích vedena Zdrojem k prolomení ega u klienta, aby tato energie mohla následně provést patřičné úkony... Pokud je člověk napojen opět do své zdrojové energie, přestává klást odpor a Zdroj se může plně projevit. Energie je předávána skrz oči… Daná osoba se následně napojí do Podstaty a svůj život pocítí v širších souvislostech... Procítí hlubší smysl svého života, který hledá…

K tomuto hledání je puzena vnitřním neklidem, pocity marnosti, že neví kdo je, kam směřuje, jak a kam dál… Cítí v sobě prázdnotu… To vše jsou projevy potřeby duše propojit se s tělem a oba následně se Zdrojem. Jakmile se tak stane, člověk pocítí jistotu, klid, bezpečí a ví, že vše je tak, jak má být... Dostává se do jednoty se vším…

Jak se to vše může stát? Dívám se člověku do očí, pravou ruku položím na jeho univerzální čakru duše a nechám Zdroj se projevit.

Ego potřebuje proti sobě ego, aby se mělo od čeho odrazit a mohlo být viděno. Proto je třeba neklást mu žádný odpor. Stane se tak v okamžiku, kdy rozvolním své energie… Průchodností mého těla ego u druhé osoby ztrácí zaměření, hranici,  stává se bezvládným, rozptýleným a jeho kontrola - tělo padá k Zemi. Tehdy je správný čas, aby se energie mohla plně projevit a tělem prostoupit… 

 

Iva Radulayová Terapeut