Iva Radulayová
Regresní terapeut, mistr- učitel Reiki. Pracuji s automatickou kresbou, maluji léčivé multidimenzionální energetické obrazy a pyramidy. Brousím energetické sklo. Zabývám se terapeutickým výkladem karet. Pořádám kurzy Reiki, Automatické kresby, LSVJ (léčení skrze Vyšší Já = práce s kyvadlem), a to i pro jednu osobu. Jako terapeut působím již několik let a za tu dobu jsem pracovala se stovkami klientů. Pracuji s metodou, která ke mně postupně přicházela během mé práce na sobě. Umím se naladit na energie člověka, nalézt a rozklíčovat příčiny životních situací či nemocí, které lidé zažívají jako důsledek svých vzorců chování ze své minulosti. Bloky, které si takto způsobili, jim pomohu pochopit, přijmout a zpracovat tak, aby se jim v budoucnu nemusely opakovat. Vnímám vše, co je potřebné vědět o člověku k tomu, aby vyřešil problém, a to jak psychického či zdravotního rázu, se kterým přišel. Naladěním se na člověka začnu pocitově vnímat jeho energie. Cítím ho ve svém těle, jako sebe samu. Někdy vnímám i jeho způsob konání v různých situacích. Toto je někdy doplněno vizemi a informacemi formou myšlenek. Při uvolňování zablokovaných energií bolesti klientů tyto odchází dle potřeby i skrze mne, pokud s tím mají problém nebo je to pro ně velmi obtížné. Řeší-li daná osoba problém, který není schopna vyřešit v tomto životě, a ten má původ v některé v minulých inkarnacích, pak se mi ukáže situace, kdy a za jakých podmínek dané trauma vzniklo. Jsem velmi účinná, ale pouze pro ty, kteří převzali plnou odpovědnost za svůj život a chtějí se naučit pracovat sami se sebou. Nekonám zázraky, a pokud někdo očekává, že já ho zbavím bolesti, strachu či nemoci bez jeho přičinění, pak pro takového člověka nejsem vhodná.
  • E-Mail:

    amiresah@gmail.com
  • Telefon:

    776 799 277